divendres, 3 d’octubre de 2008

Capítol 1: les nàiades


Les nàiades o musclos de riu són una animals del grup dels mol·luscs bivalves que viuen en aigua dolça. El seu nom prové del grec i vol dir fluir. En la mitologia, eren les nimfes, filles de Zeus, que personificaven l'aigua de brolladors, llacs i fonts.

Les nàiades que habiten el Pla de l'Estany no tenen un significat tan màgic, però tenen una gran importància zoològica. Existeixen 5 espècies al Pla:
  • Anodonta cygnea
  • Unio mancus penchinatianus
  • Psilunio subreniformis
  • Unio elongatus
  • Psilunio littoralis
Les tres primeres viuen a l'Estany de Banyoles, essent Unio mancus penchinatianus i Psilunio subreniformis espècies endèmiques, és a dir, que només viuen a les aigües de l'estany i enlloc més del món.

Totes aquestes espècies estan protegides per la Llei 12/2006, de 27 de juliol, per a poder preservar les poques poblacions que en queden. Dites poblacions s'han anat reduint degut a la canalització dels rius, la contaminació i la introducció d'espècies de peixos exòtiques, entre altres causes.

La introducció de peixos al·lòctons és una de les causes de regressió més importants, ja que la principal característica de les nàiades és que les larves necessiten unir-se a les brànquies o altres parts d'un peix, segons l'espècie, per a poder acabar el seu desenvolupament. Un cop són prou madures es desenganxen i cauen al sediment del riu on inicien una nova vida. Normalment, per a realitzar aquesta etapa de la seva vida prefereixen els peixos autòctons com el barb (Barbus meridionalis) o la bagra (Squalius cephalus), que s'estan veient desplaçats per altres peixos com la carpa (Cyprinus carpio) o el barb de l'Ebre (Barbus graellsii).

Actualment, es desconeix l'estat de les poblacions de l'Estany, tot i que al mes d'agost es va fer un recompte de nàiades al rec d'en Teixidor i de Ca n'Hort i s'en van comptabilitzar 265 i 73 individus respectivament.

Al riu Ser, al seu pas per Serinyà, en canvi, presenta una població estable, ja que s'han trobat individus juvenils. A més, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, va fer una reintroducció d'una de les espècies de nàiades presents a la conca del Fluvià, la Unio aleroni.
________________________________

Les referències utilitzades per a fer aquest post han estat:
Blog de Natura al Pla de l´Estany
Localització d´una població viable d´Unio aleroni (Unionidae, Bivalvia) a la conca del Fluvià i estat de coneixement de les nàiades al Pla de l´Estany