dimecres, 14 de gener del 2009

Capítol 7: El paisatge de l'aiguaAhir, a proposta del Departament de Medi Ambient i Habitatge i amb l'informe favorable de l'Agència Catalana de l'Aigua, el Govern va derogar el Decret de sequera. Aquesta mesura serà efectiva el dia 16 de gener quan es publiqui al DOGC.

La derogació del Decret s'ha donat després de les abundants pluges caigudes a finals del mes de desembre de 2008, que han propiciat que les conques catalanes tinguin reserves suficients, com el pantà de Boadella (conca de la Muga) que es troba a més del 47% de la seva capacitat, un 25% més que fa tres setmanes.

Aquesta crescuda dels nivells d'aigua també s'ha pogut veure al Pla de l'Estany, on l'Estany de Banyoles es trobava a 25 cm per sobre del nivell normal. A la zona de la Draga, les cubetes estaven plenes d'aigua i fins i tot s'hi podien observar ànecs nedant, i l'estany d'Espolla està ple d'aigua i després de 5 anys sense veure'ls s'han desenvolupat els Triops (Triops cancriformis).

Amb aqeusta derogació es podrà aconseguir callar les veus que demanaven un transvassament d'aigua de qualsevol riu, però pel que ens afecta a nosaltres, sobretot del Roina. Un transvassament que afectaria el Pla de l'Estany de manera negativa ja que les canonades passarien pel nostre territori i es carregaria zones d'especial interès paisatgístic i per a la fauna, com les esquerdes de la zona de Crespià on viu una espècie de ratpenat única a la comarca.

Cal comentar també que durant els dos anys que ha durat el decret de sequera han estat molt grans els esforços realitzats per part de la població, els ens locals i l'administració de tot Catalunya, però ara cal mantenir l'eficiencia i l'estalvi d'aigua. Calen actuacions per consolidar l'actitud mantinguda per part de la ciutadania, la indústria i les administracions públiques en aquest aspecte concret.

Cal que aquest estalvi aconseguit amb l’ús eficient de l’aigua per part de la ciutadania serveixi per retornar el cabal necessari per a que els nostres rius gaudeixin d’un excel·lent funcionament ecològic. Cosa que durant molt de temps, i encara ara, no s'ha aconseguit. Em refereixo al cabal del riu Ter, que ha estat per sota del seu nivell ecològic durant molts mesos, afectant a la fauna i la flora que viu en el riu i fent disminuir la qualitat de les aigues. A banda, aquest baix cabal ha afectat als regants i agricultors de tota la seva conca i per tant afectant a l'economia dels que depenen d'aquest riu.

D'altra banda, a l'Estany han començat les obres de renovació del carril bici, que estava malmés pel creixement de les arrels dels plàtans que envolten l'estany, i en alguns llocs, per l'ús que se n'ha fet durant tots aquests anys. En total s'arranjaran 3 quilòmetres de carril bici del municipi de Banyoles, utilitzant diverses tècniques per a no malmetre els arbres existents.